fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

مطالب

زنگ نقاشی

زنگ نقاشی

کشیدن اعضای بدن👃👁👂 توسط نوگلان عزیر در پیش دبستانی نازنین

نقاشی پاییزی

نقاشی پاییزی

کار با پاستل وکاغذ رنگی در پیش دبستانی نازنین

اردوی پارک آموزشی

اردوی پارک آموزشی

بازدید علمی و گردش برای آموزش دانش آموزان در دبستان نازنین

اردوی شهربازی سیتی سنتر

اردوی شهربازی سیتی سنتر

اردوی تفریحی و خاطره انگیز در شهربازی سیتی سنتر

سابقه درخشان

سابقه درخشان

با بیش از 30 سال سابقه درخشان که با نام مهد کودک نور در سال 1366 شروع به فعالیت نمود